Ay: Mart 2021

Baca Hesabı

Baca hesabı, Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda …