Mekanik Tesisat

Boyler Hesabı

Mekanik tesisat alanında sıcak su ihtiyacının fazla olduğu yerlerde sıklıkla kullanılan boylerlerin doğru seçilmesi önemlidir.

Bu yüzden mekanik tesisat da kullanılan boylerin sıcak su ihtiyacını karşılayabilen ve gereğinden fazla büyük olmayarak ekonomik olması da fayda sağlayacaktır. Bu seçimi yapabileceğiniz hesaplamaları paylaştık. Faydalı olması dileğiyle…

 

Boyler hacmi, kapasitesi, sıcak su ihtiyacı, serpantin gücü ve boyler seçimi ile ilgili hesaplamaları içerir. Genel olarak yapılarda sağlanması gereken sıcak su ihtiyaç değeri 60 ˚C’ dir. Sistem tasarımında bu değer esas olarak alınır. Boyler hesabı ile ilgili çizelgelerde verilen değerler en yüksek ani değeri göstermekte ve günün diğer saatlerinde ihtiyaç daha az olmaktadır. Merkezi sistemlerde, sistemin beslediği kullanma yerlerinin hepsinin aynı anda çalışma olasılığı çok düşüktür. Yani bir apartmandaki tüm duş, lavabo ve eviyelerin aynı zamanda diliminde açık olması çok düşük bir olasılıktır. Bu iki faktör göz önüne alınarak “kullanma eşzaman faktörü” tariflenmiştir.

Boyler Hesabı

Merkezi Sistemlerde Sıcak Su İhtiyacı = Ani Toplam İhtiyacı x Kullanma Eşzaman Faktörü

 

Gerekli Boyler Hacmi = Sıcak Su İhtiyacı x Depolama Faktörü

 

Depolama faktörü yapının karakterine bağlıdır. Boyler büyüklükleri standart olduğundan, bulunan hacme en yakın standart seçilmelidir.

 

Boyler ısıtıcı serpantin gücü aşağıdaki formülle bulunur:

 

 

Q         : Boyler ısıtıcı serpantin gücü (kullanma sıcak suyu yükü yani merkezi ısıtma

Sistemine gelen yük) (kcal/h)

mss : Sıcak su ihtiyacı (lt/h)

c    : Suyun özgül ısısı (1 alınır; suyun yoğunluğu : 1 kg/l  ; özgül ısı : 4,2 kj/kg˚C)

tç   : Su çıkış sıcaklığı (60˚C)

tg   : Su giriş sıcaklığı (10˚C)

 

Bu hesaplanan değer, aynı zamanda, kullanma sıcak suyu dolayısıyla merkezi ısıtma sistemine gelen yükü de ifade etmektedir.

Genelde yukarıdaki formül kullanılır. Fakat birim dönüşümü yapıldığında şu formül de ortaya çıkar:

Q = mss x c x ρ x (tç – tg)

 

Q         : Boyler ısıtıcı serpantin ısı gücü (kW)

mss : Sıcak su ihtiyacı (lt/sn)

c    : Suyun öz ısısı (4,2 kj/kg˚C )

ρ    : Suyun yoğunluğu (1 kg/lt)

tç   : Su çıkış sıcaklığı (60˚C)

tg   : Su giriş sıcaklığı (10˚C)

 

Serpantin yüzey miktarı ise: F

 

K . Δtm değeri 90/70 ˚C sıcak su için kireçlenme ve emniyet faktörleri de göz önüne alınarak 11-17 kW/m2 ;  0,1 basınçlı buhar için ise 45 kW/m2 olarak alınabilir.

 

 

Örnek:

 

Özel bir konutun banyolarında:

Bodrum katta  1 lavabo

Zemin katta    2 lavabo, 1 çamaşırlık eviyesi, 1 duş, 1 küvet

Birinci katta   1 lavabo, 1 çamaşırlık eviyesi, 1 küvet

Çatı katında    1 lavabo, 1 duş bulunmaktadır.

 

Buna göre tesisat cinsinin katsayısı ile tesisattan kaç adet olduğu çarpılır. Fakat bu örnekteki konutta birden fazla lavabo, çamaşırlık eviyesi, duş ve küvet bulunduğu ve bunların hepsinin aynı anda kullanılma olasılığı çok düşük olduğu için her bir tesisat için:

 

1)      Birinci tesisatın %100 ‘ü alınır.

2)      Aynı cinsten iki adet varsa bunun da %20 ’si alınır. (Yani genel toplam 0,60 katsayısı ile çarpılır.)

3)      Aynı cins her tesisat için %20’si alınmaya devam edilir.

 

Çıkan sonuçla da cihazların hepsi birden devreye girmediği için özel konutlar için kullanma katsayısı olan 0,60 çarpılır. Bu, tek tek yapılabileceği gibi tesisat cinsinin toplamı alınıp, sonrasında kullanma katsayısının Çarpımı ile de elde edilebilir. Sonuç değişmeyecektir.

 

Tesisatın cinsi             Adet               Su sarfiyatı (lt/h)                    Toplam su sarfiyatı (lt/h)

 

Küvet(banyo)                2             x                     250               =          500  x 0,60* = 300

Duş                               2             x                     250               =          500  x 0,60* = 300

Lavabo(özel)                 5             x                     7,5                =          37.5 x 0,60* = 22,5

Çamaşırlık eviyesi         2             x                    70                  =          70 x 0,60* = 42

 

Toplam Qt: 664,5

 

(*)       Tüm tesisatın aynı anda kullanılma olasılığı çok düşük olduğu için birden fazla sayıya sahip aynı cins tesisatın ikincisinin %20’si alındı.

 

Kullanma kat sayısı : 0,30

 

Isıtma yükü (lt / h) : 664,5 x 0,30 = 199,35 lt/h

 

tç : Su çıkış sıcaklığı (60˚C)

 

tg : Su giriş sıcaklığı (10˚C)

 

Isıtma yükü (kcal / h) :      Q = mss x c (tç – tg)

 

= 199,35 x 1 x (60-10)

= 9967,5 kcal/h

 

Depo edilen miktar (lt/h), ısıtılan miktardan (lt/h) biraz daha fazla olacağından :

Depolama katsayısı : 0,70

Boyler kapasitesi (lt) : 199,35 x 0.70 = 139,545 lt

Vb : 200 lt/h kapasiteli 1 adet çift cidarlı boyler seçilmiştir.

 

Boyler Kapasitesi ( Boyler Hacmi ve Isı Yükü ) Hesaplaması

( ˚C ‘ta Sıcak Su Sarfiyatı [lt/h] )

 

  Apartman (Konut) Hastane Otel Fabrika Konut (Özel) Okul (Yatılı)
Özel Lavabo 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Genel Banyo 5-15 20 30 40 50
Banyo 150-250 250 250 250
Duş 250 250 250 750 250 250
Mutfak Eviyesi 35 70 70 70 35 35
Çamaşırlık Eviyesi 70 75 75 70
Bulaşık Makinesi 40 200-400 200-600 75-300 40 75-300
Kullanma Katsayısı 0,30 0,25 0,25 0,40 0,30 0,40
Depolama Katsayısı 1,25 0,6 0,8 1,0 0,7 1,0

 

 

Boyler Serpantin Yüzeyleri [m2]

BOYLER HACMİ (LİTRE) ISITILAN SUYUN EN YÜKSEK SICAKLIĞI
40 ˚C 50 ˚C 60 ˚C
100 0,20 0,34 0,56
150 0,30 0,50 0,84
200 0,40 0,67 1,12
250 0,50 0,84 1,39
300 0,60 1,00 1,67
400 0,80 1,34 2,22
500 1,00 1,67 2,78
600 1,20 2,00 3,34
800 1,60 2,67 4,45
1000 2,00 3,34 45,56
1250 3,00 5,00 8,34
2000 4,00 6,70 11,12
2500 5,00 8,40 13,89
3000 6,00 10,00 16,67
4000 8,00 13,40 22,23

 

Not :   Yukarıdaki yüzeyler bir saatlik bir ısıtma müddeti için hesaplanmışlardır. Farklı ısıtma müddetleri için cetveldeki yüzeylerin seçilen ısıtma müddetine bölünmesi lazımdır.

Boylerler TS 736 / 8 – 4 Normlarına uygun olarak 150 l. ile 5.000 l. Kapasitelerde çift cidarlı veya serpantinli sıcak su üreticisi olarak imal edilirler.

 

 

 

KAYNAKLAR

 

1)      Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esasları, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yayın No: 84

2)      Kalorifer Tesisatı, ISISAN Çalışmaları No:70

3)      Çeşitli ISISAN Çalışmaları

4)      Buderus, Handbuch für Heizung und Klimatechnik, 1975

5)      ASHRAE Handbook, Fundamentals, 1993

6)      Handbook of HVAC Design, N. R. Grimm, R. Rosaler, Mc. Graw Hill, 1990

 

Join The Discussion

%d blogcu bunu beğendi: