Mekanik Tesisat

Brülör Hesabı

Brülör Hesabı ve Seçimi Nasıl Yapılır ?

Brülör, mekanik tesisatta kazanlarda kullanılan ve hava ile yakıtın karıştırılarak yakılmasını ve kontrolünü sağlayan yanma mekanizması olarak düşünebilirsiniz. Brülörlerin satın alma bedeli, bir yılda tükettiği yakıt bedelinin %2 ile %8’i kadardır. Bu nedenle brülör seçiminde çok dikkatli olmak gerekir.Brülör seçerken emniyet, kazana uyum, bakım, ve servis kolaylığı, ömür, anma verimi ve işletme verimi faktörlerine dikkat edilmelidir. Brülörün en iyisini satın almak, her zaman en iyi çözüm olacaktır.

Brülör seçiminde bilinmesi gerekli değerler;
a- Yakıt yakma kapasitesi,
b- Yakıt basıncı,
c- Yakma havası miktarı,
d- Fan basıncı
e- Yanma odası geometrisi, buna göre belirlenecek meme açısı ve tipi olarak sayılabilir.

Brülör seçilirken, gerekli yakıt miktarı değeri, kataloglarda belirtilen, brülör çalışma aralığının ortasında kalacak şekilde olmalıdır. Yakıt basıncı, meme seçimi ile ilişkilidir. Brülörden yanma odasına atılacak yakıt miktarı, meme seçim eğrilerinde, meme kapasitesi ve yakıt basıncına bağlı olarak verilmiştir (bakınız şekil 5.52)

 

 

Olarak belirlenebilir. Burada vh (Nm/kg) özgül hava miktarı olup, sıvı yakıtlar için şekil 5.53’den hava fazlalığı ve yakıt alt ısıl değerine bağlı olarak okunabilir.

 

Brülör kataloğunda fan basıncı, kazan karşı basınç değerinin 2 katı veya üzerinde olacak şekilde seçim yapılır.

Kullanılacak meme açısı yanma odası boyutlarına bağlıdır. Dar ve uzun yanma odalarında 45° açılı, geniş ve kısa yanma odalarında 60° açılı meme kullanılmalıdır. Daha özel yanma odaları için daha farklı tiplerde memeler mevcuttur.

** Brülörün alt kısmı bitmiş döşemeden yaklaşık 30 cm. yukarıda olacak şekilde kalorifer kazanı beton kaideleri yükseltilmelidir. (Brülörün yerdeki tozları emerek lans ve memesinin tıkanmasını önlemek için)

Örnek Brülör Hesabı
  • Kömürlü kazanlarda verim=0.85 (Katı yakıtlı kazanlar için %15 kayıp alınır)
  • Sıvı ve doğalgazlı kazanlarda verim=0.90 (Sıvı ve doğalgaz kazanlar için %10 kayıp alınır)
  • Karşı basınçlı kazanlarda uzun namlulu, karşı basınçsız kazanlarda kısa namlulu brülör seçilmelidir. Logobloc ve katı yakıtlı kazanlarda kısa namlulu, Safir, Yakut ve Elmas serili kazanlarda da uzun namlulu brülörler seçilir.

 

Buna göre brülör,

One Response

  1. Mates Ekim 18, 2018

Join The Discussion

%d blogcu bunu beğendi: