Mekanik Tesisat

Denge Tankı Nedir

Denge Tankı (Kabı) Nedir ?

Mekanik tesisatta ısı ihtiyacını karşılamak için kullanılan kazanlarda ısıtılan suyu gerekli cihazlarla mahallere aktarılması gerekir. Bu aktarım aşamasında sistemin zarar görmemesi için su debisinin sabit olması gerekir. Sistemde dolaşan su debisini ayarlayabilmek için denge kabı gerekmektedir. Cihazların üzerinden geçireceğimiz debi her zaman sabit olmalıdır. Eğer sistemde daha fazla debi dolaşıyorsa araya denge kabı konularak fazla debi buradan boşaltılır. (Şekil 5.18a)

Denge Kabının Avantajları

1- Kazan üzerinden geçen debi sabittir.
2- Birden fazla kazan uygulamasında hidrolik denge sağlanır.
3- Sistemde dolaşan su debisi ayarlanabilir.

Hidrolik denge kabının düzgün çalışması için boyutlandırılması doğru yapılmalıdır. Özellikle gidiş ve dönüş hatları çapları önemlidir. (Bkz. şekil 5.18b) (D) çapı ile (A) alanı arasında düzgün bir hesaplanma yapılmalıdır. Su hızı 0.2 m/s geçmemelidir. Gidiş suyu sıcaklığını ölçmek için denge kabı üzerinde bir kovan olmalıdır. Sensör buraya yerleştirilir. Kovan, suyun içine girecek kadar uzun olmalıdır.

Örnek: 60kW, 20°C sıcaklık farkında A~22 cm (0,0022m ) DN50 ölçüsünde 0,32 m/s akış hızı oluşur.
Gidiş hattından dönüş hattına doğru belirli bir miktar su akışı olur. Bu yüzden tesisat tarafı, kazan tarafına göre daha düşük sıcaklıkta olur. Sistem hesapları yapılırken buna dikkat edilmelidir. Şekil 5.18d’de bu durum gösterilmektedir.  28kW ısı ihtiyacımız var. Sistem sıcaklıkları: 55/45°C. Sistemde dolaşan debinin 2,4 m3/h olması gerekmektedir. Bu debiyi kazan üzerinden geçiremeyeceğimiz için denge kabı kullanmamız gerekmektedir.

 

Denge Tankı Nasıl Çalışır ?

Join The Discussion

%d blogcu bunu beğendi: