Mekanik Tesisat

Emniyet Ventilli Nedir

Emniyet Ventilli Nedir, Tesisatta basıncın ayarlanan bir değerin üzerine çıkmaması ve tesisatın korunması için emniyet ventilleri kullanılır. Yaylı emniyet ventilleri tam kalkışlı ve oransal kalkışlı olarak iki tiptir. Buhar, gaz ve sıvılarda kullanılabilir. Kapalı genleşme depoları, boylerler, buhar kazanları vb. yerlerde mutlaka kullanılmalıdır.

Montajda dikkat edilmesi gereken bilgiler:
– Sızdırmazlığı sağlayan yüzeyler iyi korunmalı ve montajdan önce temizlenmelidir.
– Emniyet ventilleri düşey monte edilmelidir.
– Kazana ve kullanılacağı yere direkt bağlanmalı, arada kesinlikle vana olmamalıdır.
– Monte edildikleri yere kolayca ulaşmak mümkün olmalıdır.
– Çıkış borusu en kısa yoldan dışarı verilmelidir.Emniyet Ventilli

Emniyet Ventili – Yangın Emniyet Vanaları

Şekil 7.58 her hangi bir yangın anında zamana bağlı olarak yangın çıkan mekandaki sıcaklık artışını göstermektedir. Şekilden de görüldüğü gibi yangın başladıktan yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir süre sonunda sıcaklık 650 °C mertebelerine ulaşmaktadır. Bu gibi durumlarda doğal gaz veya LPG tesisatını meydana getiren parçalar, özellikle fittings boru birleşim yerleri, lehimli birleşimler ve alüminyum parçalar, bu sıcaklık mertebelerinde sızdırmazlık sağlayamazlar ve kontrol edilemeyen gaz kaçakları başlar. Gaz kaçağı ile yangın büyür, kontrol altına alınması zorlaşır ve patlamalar meydana gelebilir. Bu durumlarda gaz kaçağı tehlikesine karşı emniyet tedbiri olarak Yangın Emniyet Vanaları kullanılmalıdır. Alman Yangın Yönetmeliği (FeuVo 02/95) ve DVGWTRGI’86 Gaz hatları montaj kuralları, Almanya’da tüm gaz hatlarında bu vanaların kullanımını mecburi kılmaktadır.

Emniyet Ventilli Nedir

Emniyet Ventilli Nedir

Emniyet Ventili – Deprem Emniyet Ventilleri

Önemli bölümü 1.dereceden deprem kuşağı olan Türkiye’de tesisatların depreme karşı dayanıklı olması için alınması gereken önlemlerin anlamı, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra daha iyi anlaşılmıştır. Yapılan mekanik tesisatlarda tasarım, proje ve uygulama esnasında depreme dayanım kriterlerine dikkat edilmeli ve bu kaidelere uyulmalıdır.

Kullanımı ülkemizde her geçen gün artan doğal gaz, LPG ve propan hatları da depreme karşı deprem emniyet ventilleri ile korumaya alınmalıdır. Doğal gaz, LPG ve propan hatları deprem anında, bina içinde binaya etkiyen deprem kuvvetleri neticesinde kırılabilir ve kontrolsüz gaz kaçakları meydana çıkabilir. Bu gaz kaçakları neticesinde çıkabilecek yangınlar, depremin getirdiği olumsuz şartlar ile birlikte deprem felaketinin etkisini arttırabilir. Deprem ventilleri doğal gaz, LPG ve propan hatlarına monte edilirler. Görevleri, belirli bir büyüklüğün üzerindeki depremlerde binaya gaz akışını kesip, bina içindeki gaz hatlarında olası bir kırılmada kontrolsüz gaz kaçaklarını engellemektir. Doğal gaz, LPG ve propan hatlarında kullanılabilecek deprem emniyet ventilleri çalışma prensibi olarak mekanik ve elektronik olarak ikiye ayrılabilir. Elektronik deprem emniyet ventilleri, voltajdaki dalgalanmalardan ve elektrik kesilmelerinden etkilenir. Türkiye’de voltajlarda sürekli dalgalanma ve sık sık elektrik kesilmesi olmaktadır.

Mekanik deprem emniyet ventilleri ise, elektrik enerjisine bağlı olmadıklarından son derece güvenli ve emniyetli olarak, sadece belirli bir büyüklüğün üzerindeki depremlerde aktive olup gaz akışını keserler.

Emniyet ventili hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşın

Join The Discussion

%d blogcu bunu beğendi: