Mekanik Tesisat

Hidrofor Seçimi

Hidrofor Hesabı ve Seçimi Nasıl Yapılır ?

Mekanik tesisat uygulamalarında sıklıkla kullanılan hidroforun hesabının doğru yapılması ve doğru seçilmesi son derece önemlidir. Mekanik tesisat sisteminin sorunsuz çalışması ve su ihtiyacı olan her kısıma yeterli basınçta suyun ulaştırılması bu hesabın doğru yapılmasından geçmektedir.

Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatlarında en az 24 saatlik suyun depolanması istenir. Ayrıca yangın suyu rezerve olarak da bir miktar suyun depolanması gerekir. Depolanacak su miktarını belirleyebilmek için önce temiz su tüketiminin belirlenmesi gerekir. Aşağıdaki çizelgede su tüketimi değerleri verilmiştir.

 

Çizelge: Günlük Ortalama Su Tüketimi

 

Hidrofor Seçimi

Suyun basınçlandırılması amacıyla kullanılan hidrofor şehir şebeke basıncının yeterli çok yüksek katlı binalarda kullanılır. Günümüzde çok değişik tipte hidrofor üretilmekte olup hidrofor tankı olan sistemlerde sistemin basınçlandırılması suyun üzerinde bulunan sıkıştırılmış hava yastığı ile sağlanır. Hidrofor tankları standart hale getirilmiş ve tablolarda verilmiştir. Toplam depo hacminin hesabı aşağıdaki adımlardan oluşur;

  1. Günlük ortalama su tüketimi belirlenir. Günlük ortalama su tüketimi çizelgesinden kişi başına su tüketimi değerleri ile yapıda yaşayan kişi sayısı x günlük ortalama değerler bulunur.

 

2. Saatlik maksimum su tüketimi belirlenir. Aşağıdaki çizelgede verilen değerlerle günlük ortalama su tüketimi çarpılır maksimum su tüketimi değeri (saatlik “Qm”) bulunur.Çizelge: Saatlik en fazla su gereksinimini bulmak üzere kullanılacak katsayı

 

 

3. Pompa debisi belirlenir. Pompa debisi (Qp) saatlik maksimum su debisinin bir emniyet katsayısı ile çarpılmasıyla bulunur. Emniyet katsayısı 1,4–2,5 arasında değişir.

 

4. Pompanın devrede kalma süresi belirlenir.

 

5. Pompanın faydalı hacmi belirlenir. Pompanın su bastığı depo aralığındaki hacmidir.

Vf=(Qp-Qm)*z

Vf=Deponun faydalı hacmi

Qp=Pompa debisi

Qm=Saatlik maksimum su tüketimi

Z=Pompanın devrede kalma süresi

 

6. İşletme alt basıncı belirlenir. Bu basınç kritik devre dediğimiz tesisatın en elverişsiz kullanma yerindeki akma basıncını sağlayacak olan basınçtır.

Pa=H+Ha+Hb

Pa=İşletme basıncı

H=Kritik kullanma yeri yüksekliği

Ha=Kritik kullanma yeri akma basıncı

Hb=Kritik hattaki toplam müsaade edilen basınç kaybı

 

7. İşletme basıncı belirlenir. Üst limit normal tesisatta alt işletme basıncının 1–1,5 Atü, zorunlu hallerde 2–3 Atü daha fazla alınır.

 

8. Etkin hacim belirlenir.

9. Hidrofor depo hacmi hesaplanır. Toplam hacim(Vlt) şöyle hesaplanır.

 

Bu hesapları pratik olarak yapabileceğiniz, excel dosyasını ekte bulabilirsiniz. 

HİDROFOR SEÇİMİ EXCEL

 

Join The Discussion

%d blogcu bunu beğendi: