Mekanik Tesisat

Otomatik hava atma cihazı

Otomatik hava atma cihazı, Tesisata ilk su dolumu esnasında açığa çıkan büyük hava kabarcıklarının ve tesisatta sıkışan havanın dışarıya atılmasını sağlayan hava pürjörüdür.
Havanın atılmasını sağlayan içersindeki özel şamandıra ve ventil mekanizmasıdır. Şamandıra bir yay yardımıyla ventile bağlıdır. Bu
yay sayesinde şamandıra hava miktarına göre yukarı – aşağı hareket edebilir. Klasik pürjörlerde bu şamandıra sabittir.

Otomatik hava atma cihazı


Otomatik pürjöre gelen hava kabarcığı yukarıya doğru hareket eder, şamandıra yayı aşağıya doğru çeker ve pürjörün ucundaki ventil açılır,
böylelikle hava dışarıya atılır (Şekil 6.51).
Hava atış ağzı ufak olan pürjörlerde, oluşan hava kabarcıkları su kuvvetini yenemediği için dışarıya atılmaz.

Otomatik hava atma cihazı nerede kullanılır ?

Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde hava, sistemdeki su dolaşımını engeller ve korozyona neden olur. Hava yapan boru ve radyatörler iyi çalışmaz. Hatta sistemin bir bölgesinde dolaşım tamamen durabilir. Suyun içerdiği hava miktarı sıcaklığa ve basınca bağlıdır. Su soğukken içinde eriyen hava, ısındığında gaz halinde açığa çıkar. Su ile birlikte sürüklenen bu hava su hızı ne kadar fazla ise sudan o kadar zor ayrılır. Kalorifer tesisatından hava alınırken pompanın durdurulması yararlıdır. Sıcak sulu sistemlerde hava oluşmasının ana kaynakları; sisteme beslenen taze su ve açık genleşme depolarıdır. Bu kaynaklardan giren erimiş haldeki hava kazanda ısınma sırasında basıncın düşük olduğu üst katlarda gazlaşarak açığa çıkar.

Pratikte oluşan havanın hareketini boru sistemi içinde en yüksek noktaya yönlendirmek için yatay borulara akış yönünde yukarı doğru hafif bir eğim (%1 veya %2) verilir. Havalık boruları çatı arasında bulunur.

Havalık borularını çatı arasına çıkarma olanağı olmayan yerlerde tavan altında toplayarak emniyet gidiş borusuna veya diğer bir kolona bağlamak mümkündür. Havalık borusu çıkma olanağı olmayan yerlerde gidiş kolonunun sonu 1/2 ” boru ile 500 mm daha yükseltilerek hava tüpü veya otomatik hava atma pürjörü bir boru üzerine konulabilir.

Şekilde Kapalı genleşme depolu üstten dağıtmalı alttan toplamalı ısıtma sistemi görülmektedir.Üst kata çıkan gidiş borusunda en üst noktada hava tüpü, 1/2” hava boşaltma vanası ve otomatik hava atma pürjörü montajı yapılmalıdır.

Otomatik hava atma cihazı projede nasıl gösterilir ?

Otomatik hava atma cihazı projede
Kırmızı daire içerinde alınan otomatik hava atma cihazı
Otomatik hava atma cihazının lejant
Otomatik hava atma cihazının lejantta gösterimi

Otomatik hava atma cihazının 2020 birim fiyatı :

25.340.1201OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI (Su İçin,Flanşlı)ø 15  mm, 1/2″AD43,66 TL

Mekanik tesisat hakkında diğer yazılarımızı linkten inceleyebilirsiniz.

Otomatik hava atma cihazı hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat almak için bize ulaşın.

Otomatik hava atma pürjörü nasıl çalışır ?

Join The Discussion

%d blogcu bunu beğendi: