Mekanik Tesisat

Doğal Gaz Kullanım Alanları

Doğal Gaz Kullanım Alanları, Doğal gaz konutlarda; pişirme, ısıtma ve kullanma sıcak suyunun üretiminde Sanayide; sıcak su, buhar üretimi, kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamalarında sıcak su ve buhar üretiminde, Yakıt olarak araçlarda ve soğutma amaçlı olarak iklimlendirme işlemlerinde kullanılır.

Doğal Gaz Kullanım Alanları – Doğal Gaz Tüketim Cihazları

Ocak ve Fırınlar

Evsel kullanımda havagazı veya LPG ile çalışan bu cihazlar, meme çapı değiştirilerek doğal gaz kullanımına uygun bir konuma getirilebilirler. Normal ocaklı fırınların güçleri 11 kW ın altındadır. Daha büyük güce sahip cihazlar 20 m3 den daha büyük hacimlerde kullanılmalıdırlar.

Doğal Gaz Tüketim Cihazları
Tüketim Cihaz

Sobalar

Kalorifer tesisatı bulunmayan binalarda ısıtma amaçlı olarak kullanılan cihazlardır. Yeni binalarda kullanılmamasına rağmen, az kullanılan ve arasıra ısıtılan mekanlar için tercih edilebilirler. Sobalardan ısı geçişi %80 oranında taşınımla ve %20 oranında ışınımla gerçekleĢir. İlk yatırım giderleri düşük olan ve güçleri 2 kW ile 8 kW arasında değişebilen bu aygıtlar hermetik, bacalı ve bacasız olmak üzere üç ayrı tipte üretilmektedir. Doğal Gaz Kullanım Alanları

Bacalı soba Hermetik soba

Hermetik sobalar, yanma hücresi kapalı olan yanma için gerekli havayı dış ortamdan sağlayan ve yanma ürünlerini dış ortama veren cihazlardır. Bu tip sobalar pencere altlarına ya da dış ortamla temasta olan duvarlara takılabilirler. Bacalı sobalar, yanma havasını bulundukları ortamdan alıp yanma ürünlerini bacaları vasıtasıyla dış ortama bırakırlar. Bu tip sobaların kullanıldığı ortamlarda oksijen azalacağından, belirli aralıklarla havalandırma yapılmalıdır. Bacasız sobalar, yanma için gerekli havayı bulundukları ortamdan alan ve yanma ürünlerini aynı ortama bırakan cihazlar olup, kapalı hacimlerde kullanılması sağlık açısından sakıncalıdır.

Su Isıtıcıları

Kullanma sıcak suyu hazırlanmasında kullanılan cihazlar, Şofben ve termosifonlardır. Anlık sıcak su gereksinimi sağlayan şofbenlerin ısıl güçleri standartlaştırılmıştır. Depolu su ısıtıcısı olarak da adlandırılan termosifonlar, belli bir hacimdeki suyun belirli bir sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra kullanılmasını sağlayan cihazlardır. Kullanma ve ısıtma amaçlı sıcak suyu birarada sağlayan şofbenler, kombi olarak adlandırılmaktadır.

Şofben Kombi Şofben Termosifon

Kazanlar

Isıtma amaçlı olarak sıcak su üreten gaz tüketim cihazıdır. TS EN 303-1, TS EN 303-3, TS 377 EN 12953, TS EN 12952, TS EN 12952 -1, TS 4040 ve TS 4041 standartlarına uygun olarak tesis edilmiş olan ve anma ısı güçleri 70 kW ve daha büyük olan ısı üretme cihazlarıdır. Döküm ve çelikten yapılabilen kazanlarda imalat kolaylığı açısından genellikle çelik malzeme tercih edilmektedir. Brülör tipine göre, atmosferik veya üflemeli brülörlü olarak sınıflandırılırlar. Atmosferik brülörlü kazanların yanma odası atmosfere açık olup, yanma için gerekli havayı bulundukları ortamdan doğal olarak çekerler. Üflemeli brülörlü kazanlarda yanma odası kapalı olup, yanma havası bir fan ile sağlanmaktadır.

Çelik kazan Döküm Kazan Atmosferik brülörlü kazan

Doğal gazlı sıcak su kazanları su sıcaklık derecelerine göre de standart, düşük sıcaklıklı ve yoğuşmalı olarak sınıflandırılabilmektedir. Standart kazanlarda çalışma sıcaklıklarının yüksek olması, verimlerinin düĢük olmasına neden olmaktadır. Düşük sıcaklıklı kazanlar 75/60C sıcaklık derecelerinde çalışmaktadır. Yoğuşmalı kazanlarda baca gazı içindeki su buharının yoğuşturulması sonucu açığa çıkan ısıdan yararlanılabilmektedir. Bu tip kazanlarda su sıcaklıklarının çiğ noktası sıcaklığının (doğal gaz için 56C) altında olması gerekmektedir. Buna göre su gidiş ve dönüş sıcaklıkları 55/45C olarak tasarlanmalıdır.

Radyant Isıtıcılar

İç ve dış mekanların ışıma yöntemiyle ısıtılmasını sağlayan cihazlardır. Fabrikalar, spor salonları, açık alanlar gibi büyük hacimli yerlerin genellikle tavandan ısıtılması sağlanır.

Doğal Gaz

Brülörler

Gaz ve havanın karıştırılarak yakılmasını sağlayan ve oluşturdukları alevi kazanın yanma odasına yönlendiren cihazlardır. Şekil-5.2 de görüldüğü gibi, atmosferik ve üflemeli olarak iki gruba ayrılırlar. Atmosferik brülörde yanma havası doğal olarak sağlanırken, üflemeli brülörde fan kullanılmaktadır. Alçak basınçlı tesisatlar için, gazın püskürtüldüğü brülör meme basınçları, doğal gaz için 9-14 mbar ve LPG için 30-42 mbar arasındadır. Atmosferik brülörler soba, Şofben ve kazanlar için çubuk tipinde; ocaklar için pişirme tipinde üretilirler.

Fanlı brülör Brülör ve kazan
Doğal Gaz

Brülör Seçimi ve Brülör hakkında daha detaylı bilgi için ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz

Doğalgaz hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşın

Join The Discussion

%d blogcu bunu beğendi: