Mekanik Tesisat

Menfez Nedir ?

Menfez, bir havalandırma sisteminde taze havanın ortama verilmesini veya kirli havanın ortamdan emilmesini sağlayan havalandırma sisteminin son elamanlarıdır. Mahal içinde bulunmaktadır. Hava kanalı ile bağlantısı yapılarak havalandırma cihazları ile mahal ortamı arasındaki bağlantıyı sağlar. Menfezlerden genel olarak beklenenler şunlardır:

  1. Gerekli hava debisini vermesi
  2. Havanın mahal içinde yayılmasını sağlamak
  3. Rahatsız edici hava akımları oluşturmaması
  4. Havayı doğrudan toplayıcı menfezlere göndermesi
  5. Gürültü oluşturmaması
  6. Mimari tasarımın uygun olması
menfez nasıl çalışır
MENFEZ NASIL ÇALIŞIR ?

Menfezler havanın akış yönüne göre şu şekilde sınıflandır:

Dağıtıcı Menfezler: Genellikle şartlanmış havayı mahal içine veren menfezlere denir.

Dağıtıcı Menfez
Dağıtıcı Menfezler

Toplayıcı Menfezler: Genellikle mahal havasını veya mahal havasının çok kirli, çok sıcak bir bölümünü mahalden emen menfezlerdir.

Toplayıcı Menfez
Toplayıcı Menfezler

Transfer Menfezleri: Genellikle duvarlara ve kapılara konulan ve havanın artı basınçlı bir mahalden komşu mahale geçmesini sağlayan menfezlerdir.

Lineer Menfezler: İnce ve uzun menfez tiplerine verilen isimdir. Özellikle fancoil üstlerinde , bilgisayar odalarındaki yükseltilmiş tabanlarda , konferans salonu , bekleme salonu gibi geniş mahallerde havalandırma menfezi olarak , yüzme havuzu kenarlarında ızgara olarak ve daha bir çok amaçla kullanılırlar. Lineer görünüm istenen ortamlar için birçok elemanın birleşmesiyle metrelerce uzunlukta menfez elde edilebilmektedir.

Lineer Menfez
Lineer Menfezler

Menfez Seçimi

Atış Uzaklığı

Atış Uzaklığı (Difüzyon yarıçapı): Hava jetinin ortalama hızının belirli bir Vuç hızına kadar düştüğü nokta ile menfez arasındaki yatay uzunluktur.

Düşme: Belirli bir atış uzaklığında, jet merkezi ile menfez yatay ekseni arasındaki düşey uzaklıktır.

Çıkış Hızı: Jetin menfezden çıkışındaki hava hızıdır.

Uç Hızı: Jetin ucundaki hava hızı (Vuç=0,15…………….1,0 m/s)

Menfez seçimi ve yerleşimi için aşağıdaki yol izlenilir:
  1. Her hacme üflenecek hava miktarı belirlenir.
  2. Her hacme konulacak menfez sayısı ve tipi belirlenir. Bunun için gerekli hava miktarı, atış için kullanılacak mesafe, düşme mesafesi, yapının karakteristikleri ve mimari yaklaşım gibi faktörler göz önünde tutulur.
  3. Menfezler oda içinde havayı mümkün olduğunca homojen ve düzgün olarak dağıtabilecek bir biçimde yerleştirilir.
  4. Üretici kataloglarından hava miktarı, çıkış hızı, dağıtım biçimi ve ses düzeyi gibi performans bilgilerini kontrol ederek uygun boyutta seçilir.

Örnek: Bir ortamdaki hava debisi 5000 m3 /h ve 10 adet dağıtıcı kullanılacaktır. Menfez boyutlarını seçiniz.

Çözüm: Her bir menfezde 5000/10=500 m3 /h hava debisi düşer. Çizelge 2.1’den buna en yakın değer 510 m3 /h debili, 15 x 30 cm2 ’lik bir menfeze seçilebilir.

Menfez Seçim Tablosu

Mekanik tesisat hakkında diğer blog yazılarımız için tıklayın

Daha fazla bilgi için bize ulaşın

Join The Discussion

%d blogcu bunu beğendi: