Mekanik Tesisat

Islak Alarm Vanası

Islak Alarm Vanası Nedir

Islak alarm vanası, Islak tip yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Suyun donma sıcaklığının üstünde olan uygulamalar için kullanılarak, borular içinde basınçlandırılmış suyun, yangın anında sprinklerin devreye girmesi sonucunda yangın bölgesine suyun ulaştırılmasını sağlar.

•Borular içinde basınçlandırılmış halde bekleyen su, sprinklerin devreye girmesi sonucunda yangın bölgesine deşarj olur.
•Basınçlı su sistem sürekli olarak beslenirken aynı anda geciktirme hücresini de doldurur.
•Hücre dolduktan sonra hücre üzerindeki basınç anahtarı tetiklenir.
•Basınç anahtarı otomasyon sistemine alarm bilgisini ulaştırır.
•Su motorlu gonga ulaşır ve mekanik alarm verilmesini sağlar.

MOTOR GONG

Su etkisi ile mekanik alarm verir.
• ¾” pislik tutucu ile birlikte kullanılır.
• Çok yüksek ses üretme kapasitesine sahiptir.
• Mekanik bakım gerektirmez.
• Maksimum çalışma basıncı 300 psi (20,7 bar)

GECİKTİRME HÜCRESİ

Yanlış alarmı önlemek için kullanılır.
• Sfero döküm.
• Otomatik drenaj (Damlatma)

BASINÇ ANAHTARI

Otomasyona elektriksel bilgi verir.
• Hasas algılama (4-8 psi arası).
• UL ve FM onaylı

ISLAK TİP YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

Islak tip sprinkler sistemlerinde, otomatik sprinkler bir su kaynağına bağlı bulunan ve içinde su bulunan boru sistemlerine tespit edilmiştir. Bu sistemlerde yangından oluşan ısının etkisiyle sprinkler açılır ve suyun yanan maddelerin üzerine boşalmaya başlamasını sağlarlar. Sisteme bağlı herhangi bir sprinkleri yangından oluşan ısının etkisi harekete geçirerek suyun akışını sağlar. Serbest kalan su sprinklerdeki yansıtıcıya çarparak dağılır ve yangın mahalline düzgün bir yağmurlama şeklinde boşalması sağlanır.

Kullanım alanındaki şartlara bağlı olarak, sprinkler 40°C ile 350°C arasında belirlenen bir sıcaklık değerinde aktif hale geçmek için dizayn edilirler. Sprinklerin çoğu yaklaşık olarak dakikada 70 ile 100 litre arasında suyun yangın mahalline boşalmasını sağlarlar. Islak sprinkler sistemi ortak bir
kolondan beslenen zonlara ayrılabilir. Sistem zon büyüklüğü; Yapının yangın tehlike sınıfına bağlı olarak belirlenir. Yüksek depolama alanlarında, herhangi bir besleme kolonuna bağlanan her bir
kattaki maksimum kat alanı 3716 m²’nin üzerinde olmamalıdır. Bir sprinkler zonu birden fazla kata veya ayrı kullanım bölgesine hitap ediyorsa, katların veya bölgelerin girişine izlenebilir kesme vanası,
akış anahtarı ve test ve drenaj vanası konulmalıdır. Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. Sadece donma riski olmayan ve çevre sıcaklığı 95 °C’ yi geçmediği yerlerde uygulanır.

lSLAK ALARM VANASI NASIL ÇALIŞIR

Join The Discussion

%d blogcu bunu beğendi: