Mekanik Tesisat

Temiz Su Tesisatı Nedir

Sıhhi tesisat bölümünün bir alt dalı olan temiz su tesisatı, şehir su şebekesinden binaya giren bağlantı borusundan başlayarak, dağıtım boruları, kolonlar, branşmanlar, bağlantı boruları, vanalar, musluklar ve gerekli olduğunda basınçlama deposundan oluşmaktadır.

Bina içi temiz su tesisatının soğuk ve sıcak su tesisatından oluşması
Bina içi temiz su tesisatının soğuk ve sıcak su tesisatından oluşması

Bir binanın hesaplanan ve projelendirilen temiz su tesisatı döşenirken, aşağıda açıklanan kurallara uyulması gerekmektedir.

– Tesisattaki suyun gerekli durumlarda boşaltılmasını sağlamak amacıyla, yatay borulara sayaç yönünde %1 eğim verilmelidir.

– Tesisat devreleri binanın kiriş, kolon gibi taşıyıcı elemanlarından geçirilmemelidir.

– Arıza ve onarım durumu göz önüne alınarak borular kolay erişilebilecek bir şekilde döşenmeli ve kolon olarak adlandırılan düşey borular olanaklar dahilinde özel olarak yapılmış tesisat kanalları içine yerleştirilmelidir.

– Binadaki her katın veya her bağımsız bölümün tesisatı diğer bölümlerden ayrı olarak vanalarla kontrol edilebilmelidir. Vanalar, güvenlik bağlantıları ve kontrol elemanları kolay ulaşılabilir biçimde yerleştirilmelidir.

– Tesisatı oluşturan borular duvar yüzeyi üzerinden veya duvar ve döşeme içine döşenebilmektedir. Duvar yüzeyi üzerinden açıktan döşenen boruların duvar yüzeyine paralel olması ve birden fazla boru varsa, borular arasındaki mesafenin de aynı olması gerekir.

– Soğuk ve sıcak su boruları ve batarya tipi musluklarda; soğuk suyun sağ tarafta, sıcak suyun sol tarafta olması gerekir.

– Don tehlikesi olan bölgelerden geçen borular duvar içine gömme olarak döşenmeli ve yalıtım maddeleri ile kaplanmalıdır.

– Ani olarak kapanan bir musluk veya vana nedeniyle tesisatta basıncın artması ve dalgalanması sonucu koç vuruşu olarak adlandırılan gürültü meydana gelebilir. Ayrıca akış hızının yüksekliği de hışırtı şeklinde gürültüye neden olabilir. Bu durumlarda basınç düşürme vanaları kullanılmalı ve suyun akış hızı azaltılmalı veya boru çapları büyültülmelidir.

– Bina içinde nemli ve sıcak bölgelerden geçen soğuk su borularının üzerinde terleme adı verilen su buharı yoğuşması oluşabilir. Böyle bölgelerin havalandırılması gerekir.

Temiz su tesisatında kullanılan işaret ve semboller Tablo-2.3 de verilmiştir.

Temiz su tesisatında kullanılan işaret ve semboller
Tablo-2.3 : Temiz su tesisatında kullanılan işaret ve semboller

Bina temiz su tesisatı şematik olarak Şekil-2.2 de görülmektedir. Bina tesisatını şehir şebekesine bağlayan ve yaklaşık 1 m derinlikte döşenen bağlantı borusunun çapı 25 mm (1”) den küçük olmamalıdır. Genellikle bina girişine veya merdiven altına konulan su sayaçları yanyana ve üstüste yerleştirilebilirler. Dağıtım boruları, suyun kolonlara iletilmesini sağlarlar.

Temiz su tesisatının bölümleri

Şekil-2.2: Temiz su tesisatının bölümleri

Kolonlar, binanın üst katlarına doğru suyun dağıtılmasını sağlayan borulardır. Binada ıslak mekanlar olarak adlandırılan mutfak, banyo ve tuvaletin yerleşimine ve birbirine yakınlığına ayrıca, binanın tek ve daha fazla daireli olmasına göre birden fazla sayıda kolon olabilir.

Kat boruları, binanın katları ve daireleri içinde döşenen borulardır. Bu borular döşeme altından veya duvar içinden geçirilerek bir musluk veya bir cihaz bağlantısı ile sonlanırlar.

Temiz Su Tesisatının Hesaplanması

Bir binanın temiz su tesisatının hesaplanması, su akıtma yerlerinde bulunan musluk ve cihazlara standartların öngördüğü koşullarda su sağlamak için, boru çaplarının belirlenmesine dayanmaktadır.

Hesaplama detayları için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.

Temiz su tesisatı hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Join The Discussion

%d blogcu bunu beğendi: