Mekanik Tesisat

Yağmur Suyu Tesisatı Nedir

Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası ile bağlandığı yağmur suyu kolonlarına ve oradan da gerekirse zemin altı tesisata bağlayan boru sistemidir. Yağmur suyunun zemin altı tesisatına verilmesi mümkün olmadığı durumlarda konutta veya komşu konutlarda rutubet yaratmayacak şekilde, her hangi bir şekilde iletilmeleri sağlanabilir. Balkon, teras ve benzeri yerlerin su akıntı kısımlarının yağmur suyu kolonlarına olan mesafeleri 1m’den fazla değilse bu akıntı kısımları doğrudan yağmur suyu kolonlarına bağlanabilir. Balkon yağmur suyu borularına evye, lavabo, tuvalet gibi cihazların pissu boruları bağlanmamalıdır. Yağmur suları kirli ve pis sularla beraber atılmamalıdır. Kolonlar vasıtasıyla toplanan yağmur suları, şehir kanalizasyon sistemine ayrı bir rögar ile konut dışı kanal sistemindeki rögara bağlanır. Ayrıca yağmur suyu boruları mümkünse yapı içinden geçirilmemelidir. Yağmur suyu boruları olarak çinko sac, galvanizli çelik sac, kolon borusu veya genellikle PVC boru kullanılır.

Yağmur Suyu Tesisatının Hesabı

Binanın çatı yağmur sularının çatının her m2 ’sine ADANA ili için (İzmir ili değeriyle eşit kabulüyle) 0,75cm2 düşey yağmur borusu hesaplanır. Eğer binada bulunan balkonlar açık ise çatı alanı hesabına dâhil edilecek aksi halde hesaba katılmayacaktır.

Yağmur Suyu Tesisatının Hesabı

Yağmur borusu çap hesabı, yağmur boruları sayısı ve kesitleri göz önüne alınarak farklı çapta boruların kullanılması ile en uygun yağmur boruları seçilir.

Yaklaşık Yağmur Borusu

Yağmur Tesisatında Uyulması Gereken Kurallar

  • Zemin üzeri serbest olarak akıtılacak yağmur borularının altlarına dirsek konulmalıdır.
  • Yağmur suları zemin altındaki pis su şebekesine doğrudan bağlanmamalıdır.
  • Yağmur suyu zemin üzerine akıtılabileceği gibi her borunun altına bir yağmur rögarı yapılarak yağmur kanalizasyonuna bağlanabilir
  • Yağmur suyu rögarı, pis su şebekesine S sifonu ile bağlanır
  • Yağmur suyu rögarları, projede YR1, YR2, YR3 şeklinde gösterilir.

Aşağıdaki tablodan, çatı alanına göre boru çapları pratik olarak bulunabilir.

Yağmur Suyu Borusu

Aşağıdaki şekilde yağmur oluklarıyla çatı üstünde yağmur sularının bina tabanına indirilmesi görülmektedir. Bu tip yağmur borusu bağlantılarında kelepçe kullanılarak borular duvar yüzeyine sabitlenir. Tabana ulaştığında 450 dirsek bağlanarak yağmur duvarında rutubet yaratması önlenir.

Aşağıda yağmur boru ve ek parçaları ve seçim çizelgesi verilmiştir.

Boru
Yağmur Suyu
tesisatı bağlantı parçaları
Yağmur suyu tesisatı boru ve ek parça bağlantıları

Mekanik tesisat hakkında diğer yazılarımız için tıklayın

Yağmur suyu tesisatı projesi çizdirmek istiyorsanız bize ulaşın

Join The Discussion

%d blogcu bunu beğendi: