Yazar: Ufuk Güyen

Genleşme Tankı

Genleşme Tankı –  Genleşme Deposu Nedir ? Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde, su 10°C’den 90°C’ye ısıtıldığında, hacmi, ilk …

Hidrometre Nedir

Hidrometre Nedir? Hidrometre, normalde sıvıların yoğunluğunu ölçmeye yarayan alet olarak bilinir. Fakat mekanik tesisatta biraz farklı bir …

Manometre Nedir

Manometre Nedir ? Manometreler bilindiği gibi gaz ve sıvı akışkanların basıncını ölçmeye yarayan aletlerdir. Mekanik tesisat alanında …

İki Yollu Vana Nedir

İki Yollu Vana İki veya üç yollu kontrol vanaları yardımı ile sisteme veya belirli bir zona giden …

Emniyet Ventilli Nedir

Tesisatta basıncın ayarlanan bir değerin üzerine çıkmaması ve tesisatın korunması için emniyet ventilleri kullanılır. Yaylı emniyet ventilleri …

Pislik Tutucu Nedir

Mekanik tesisat alanında sıklıkla kullanılan pislik tutucular, boru hatlarında oluşabilecek pislikleri temizlemek amaçlı kullanılan bir vana grubudur. …

Çekvalf Nedir

Çekvalf – Geri Tepme Ventili Nedir ? Çekvalfler, içlerinden geçen sıvı, gaz, buhar gibi akışkanların geri dönüşlerine …

Kelebek Vana Nedir

Büyük çaplı borularda daha sık kullanılır. Az yer kaplaması ve küresel vanaya göre ucuz olması önemli avantajlarıdır. …